Franciszkański zakon świeckich

FZŚ - tzw. Tercjarze, czyli bracia i siostry od pokuty, założony przez św. Franciszka w 1221r. Reguła papieża Leona XIII od 1883r. mówiła o przynależności do Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Nowa reguła papieża Pawła VI z 1978r. mówi, że Trzeci Zakon św. Franciszka jest jeden na całym świecie i poleca nazywać go Franciszkańskim Zakonem Świeckich. Ma on na całym świecie swój własny rytuał przyjęcia do nowicjatu i profesji wieczystej (składanej na Ewangelię) wydany w październiku 1983r. i zatwierdzony przez Świętą Kongregację Sakramentów i Kultu Bożego 9 marca 1984 r. Filarami naszego życia są: Ewangelia i Kościół.

 

Jako świeccy katolicy - mężczyźni i kobiety - z różnych stanów i zawodów, pragniemy swoje codzienne życie kształtować według bardzo prostych zasad odczytanych z Ewangelii:

 

 • Dawać czas Bogu,
 • Uczestniczyć w twórczym dziele Boga,
 • Krzewić wartości chrześcijańskie,
 • Być małym i wolnym, być drugim bratem i drugą siostrą wszystkich,
 • Być narzędziem pokoju i dobra,
 • Promieniować radością.

W nawiązywaniu praktyki pierwszych chrześcijan słuchamy Słowa Bożego uczestniczymy we Mszy św., gromadzimy się na Adoracji Najświętszego Sakramentu, aby przeżyć i doświadczyć obecności Boga Żywego we wspólnocie barci i sióstr.


Posiadamy abstynencję duchową, którą zapewniają na Franciszkanie Bracia Mniejsi z Prowincji Wniebowzięcia NMP z siedzibą w Panewnikach. Ojcem Duchownym naszej sekcji XVIII jest asystent regionalny o. Tobiasz Kołodziejczyk OFM. Opiekunką z ramienia Rady Regionalnej jest siostra sekcyjna Helena Gniezdorz. W parafii opiekę duchową sprawuje nad nami nasz Ksiądz Proboszcz Stanisław Jan Łyp.

 

Znakiem rozpoznawczym, że i Ciebie Bóg, powołuje do tej wielkiej rodziny żyjącej duchem św. Franciszka jest pragnienie intensywnego przeżywania Ewangelii oraz chęć, by być narzędziem Dobra i Pokoju.

 


 

Spotkania formacyjne w parafii

2 środa miesiąca godz. 16.00


Kontakt

Przełożona wspólnoty parafialnej - s. Wiesława Głowacz

Telefon - 503-769-240

 

POKÓJ I DOBRO!

Zapamiętaj mnie (90 dni)
 • Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej, siedziba: Sosnowiec-Zagórze, ks. F. Blachnickiego 9.