Apostolat margaretka

Apostolat Margaretka jest odpowiedzią na apel Matki Bożej Królowej Pokoju i Matki Kapłanów. Modlitwa w intencji kapłanów rozpowszechniana jest na całym świecie, wszędzie tam, gdzie docierają o niej informacje. W wielu miejscach na niemal całej kuli ziemskiej podejmowane jest to dzieło duchowego wspierania kapłanów całego świata. Choć w różnych językach i różnorodnej oprawie zewnętrznej Apostolat ten rozrasta się pod natchnieniem tego samego Ducha. W modlitwę włączają się osoby różnych stanów – klerycy, siostry zakonne, młodzież i starsi. Ze świadectw tych osób wynika, że zobowiązanie jest ubogacające w łaski nie tylko dla księży, ale również dla modlących się i ich rodzin.

 

Istotą Apostolatu ,,Margaretka'' jest modlitwa siedmiu osób za wybranego kapłana. Jedna osoba modli się w konkretnym dniu za konkretnego kapłana konkretną, ustaloną formą modlitwy, jest nią Koronka do Ducha Świętego. Od osób podejmujących zobowiązanie wymaga się otwartości serca, wielkoduszności i wytrwałości, gdyż modlitwa w Apostolacie zostaje przyjęta na całe życie. Dla umocnienia postanowienia składa się przyrzeczenie przed Najwyższym Kapłanem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, zanurzając je w Chwalebnym Krzyżu Chrystusa i w Niepokalanym Sercu Maryi. Dniem rozpoczęcia modlitwy jest szczególny dzień dla kapłana lub najbliższa uroczystość czy święto obchodzone przez Kościół Powszechny.

W Apostolacie tym nie jest konieczne zastępowanie osoby modlącej się w razie jej śmierci, gdyż również po przejściu do nowego życia w Chrystusie, może ona nadal wstawiać się w intencji kapłana i wypraszać potrzebne mu łaski. Podobnie śmierć kapłana nie oznacza przerwania modlitwy, gdyż Kościół modli się za swoich zmarłych. Modlitwę można podejmować za kilku kapłanów według własnych możliwość i i pragnienia serca; ważne jest jednak , aby za każdego modlić się indywidualnie.


Zdarza się, że osoba zgłaszająca chęć udziału w Apostolacie „Margaretka” w ogóle nie zna kapłana, którego pragnie otaczać swoją modlitwą. Częściej jednak dzieło to powstaje w parafiach i obejmuje duszpasterzy pracujących w danym miejscu. Wielkoduszność modlących się wyraża się przede wszystkim w duchowej trosce o kapłana nawet wtedy, gdy zostaje on przeniesiony do innej parafii. Niejednokrotnie pomiędzy kapłanem a modlącymi się za niego wytwarza się szczególna duchowa więź, która wyrażana jest np. przez odprawianie za nich Eucharystii lub w innej formie pamięci modlitewnej.


Modląca się „siódemka” wyprasza dla kapłana poszczególne Dary, z kapłaństwa zaś zanurzonego w mocy Ducha Świętego spływa na modlących się Boże życie czerpane od Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana. Na tym polega wymiana duchowych darów. Przez Dar Mądrości Duch Święty uwalnia ludzkie życie od spraw niepotrzebnych. Dar Rozumu ma przenikać ludzkie emocje, by służyły prawdzie. Przez Dar Rady Duch Święty chce wyeliminować poczynania ludzkie, przeciwne Woli Bożej. Dar Męstwa uzdalnia nas do akceptacji życiowych zdarzeń w Krzyżu Chrystusa. Dzięki Darowi Umiejętności wszystko w nas jest podporządkowane Bogu. W Darze Pobożności wszystko w nas jest tak przeniknięte Miłością Bożą, że zostajemy uzdolnieni do miłości każdego spotkanego człowieka. Wszystkie Dary Ducha Świętego wypływają ze źródła Bojaźni Bożej czyli zrodzone są w Krzyżu przenikniętym Zmartwychwstaniem.

Ideą Apostolatu jest objęcie wszystkich kapłanów diecezji, Polski i całego świata. Każdy kapłan oraz wszystkie osoby modlące się otrzymują potwierdzenie włączenia w Apostolat.

 


 

W Apostolacie ,,Margaretka" odmawiana jest następująca modlitwa:

KORONKA KU CZCI DUCHA ŚWIĘTEGO

w imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.
Wierzę w Boga Ojca...

 

Wezwanie Ducha Świętego:


Przybądź Duchu Święty... lub O Stworzycielu Duchu....
Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Mądrości.
Ojcze nasz...+ Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu...,
Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rozumu.
Ojcze nasz...+ Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu...,
Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Rady.
Ojcze nasz...+ Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu...,
Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Męstwa.
Ojcze nasz...+ Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu...,
Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Umiejętności.
Ojcze nasz...+ Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu...,
Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Pobożności.
Ojcze nasz...+ Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu...,
Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty i przyjdź do nas w darze Bojaźni Bożej.
Ojcze nasz...+ Zdrowaś Maryjo...+ Chwała Ojcu...,
Ześlij Ducha Twego, Panie, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi.

 

Módlmy się:


Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego

Amen.

 

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami.
(M. Piątkowski SVD-,, Koronka ku czci Ducha Świętego i Jego Siedmiu Darów,, VERBINUM za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko Praskiej nr 767 (k) 98, z dnia 02.06.1998 r )


Wsłuchani w orędzie Maryi, która wielokrotnie podczas objawień w różnych zakątkach świata prosiła o modlitwę w intencji kapłanów – Jej umiłowanych synów, wpatrzeni w przykład wielu świętych naszych czasów oraz zasłuchani w nauczanie Ojca Świętego, który dostrzega potrzeby kapłanów, jak również podkreśla rolę posługi duszpasterskiej w dziale Nowej Ewangelizacji świata, pragniemy modlić się za naszych kapłanów w Apostolacie ,,Margaretka".

 


 

KAPŁAN AMBASADOREM PANA BOGA


Polecamy to dzieło wstawiennictwu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Faustyny, św. O. Pio, św. Michała Archanioła oraz Matki Teresy z Kalkuty, naszych Patronów a także szczególnej opiece Aniołów Stróżów. Ufamy, że modlitwa świeckich pozwoli kapłanom na nowo odkryć głębię ich powołania.


Wierzymy, że Jezus Najwyższy i Wieczny Kapłan zachowa nieskalanymi namaszczone ręce kapłańskie, które codziennie unoszą Najświętsze Ciało, że zachowa czystymi od ziemskich przywiązań serca, które są naznaczone znakiem kapłaństwa Chrystusowego, że Jezus wraz z mocą przemiany chleba i wina da swoim kapłanom moc przemiany ludzkich serc. ( z modlitwy św. Teresy od Dzieciątka Jezus).


Oblubienico Ducha Świętego i Matko Kapłanów módl się za kapłanów, którzy już zostali objęci modlitwą w Apostolacie ,,Margaretka" , za tych dla których ,,Margaretki,, są przygotowywane oraz za wszystkie osoby, które u Twych stóp składają duchowe ofiary w intencji wybranych kapłanów. Amen.

 


 

W naszej parafii MB Fatimskiej w Sosnowcu – Zagórzu pierwszą Margaretkę utworzyliśmy w 2004 roku. Przez ten czas modlitewną opieką objęci zostali między innymi:

 

 • Ojciec Św. Jan Paweł II,
 • Ojciec Św. Benedykt XVI,
 • ks. Kardynał Stanisław Dziwisz + ks. Biskup Adam Śmigielski,
 • ks. Biskup Józef Zawitkowski,
 • ks. Biskup Grzegorz Kaszak,
 • ks. Biskup Piotr Skucha,
 • + ks. Stanisław Wyganowski,
 • ks. Stanisław Jan Łyp,
 • ks. Janusz Pieśniewski,
 • ks. Piotr Warchoł,
 • ks. Zygmunt Wróbel,
 • ks. prof. Henryk Suchos,
 • ks. Andrzej Stasiak,
 • ks. Stanisław Martyka,
 • o. Tomasz Duszyc,
 • ks.Jarosław Wolski,
 • ks. Andrzej Kowaliński,
 • ks. Roman Patyk,
 • o. Tadeusz Rydzyk,
 • o. Czesław Bieleń ( Chorwacja),
 • ks. Tadeusz Kardaś ( Francja),
 • ks. Piotr Żelichowski,
 • ks. Rafał Tetela,
 • ks. Zygmunt Skipirzepa,
 • ks. Edward Darłak,
 • ks. Józef Baran,
 • ks. Piotr Kos,
 • ks. Michał Borda,
 • ks. Zbigniew Słowikowski,
 • ks. Andrzej Ciesielski,
 • ks. Andrzej Polit,
 • s. Milena Widlińska,
 • s. Antonetta Rosół,
 • ks. Tomasz Nowak,
 • ks. Mateusz Stankiewicz,
 • dk. Aleksander Głąbiowski,
 • O. Dorian,
 • ks. Eugeniusz Makulski,
 • ks. Ryszard Pietrzak,
 • ks Artur Szlęzak,
 • Ks. Dariusz Karoń.
Zapamiętaj mnie (90 dni)
 • Zasady przetwarzania danych

  Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

  Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej, siedziba: Sosnowiec-Zagórze, ks. F. Blachnickiego 9.